Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 1 października 2012

Hleszczawa

stan wg opisu z 1880 roku

Wieś pow. trembowelskim, leży 12 kilometrów na wschód od Trembowli.
 
"Wieś podolska, wśród nieprzejrzanych okiem łanów. Mała dąbrowa obok dworu urozmaica trochę krajobraz".
 
Powierzchnia własności większej 1629, włościańskiej 2376 morgów.
 
Mieszkańcy: 1410 osób, w tym katolików 545, reszta gr-kat. i Żydzi.
 
Należy do starostwa powowego, sądu powiatowego, notariatu, i rzym-kat. parafii w Trembowli. Urząd pocztowy w Iławszy. Parafia gr-kat. w miejscu. We wsi jest szkoła etatowa z 1 nauczycielem, kasa pożyczkowa.Właściele większej posiadłości: Jan i Mieczysław Komarniccy.
 

źródło: "Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich"W 1921 roku Hleszczawa była wsią sołecką, siedzibą parafii katolickiej i należała do gminy Iławcze.

Mieszkańców było 2008 w 385 zagrodach: w tym 529 Polaków, 1850 Rusinów i 66 Żydów.

W 1931 roku było więcej mieszkańców: 2101, i więcej zagród: 443.

W 1939 r. liczba mieszkańców wynosiła ponad 2200 osób. Większość stanowili Ukraińcy. Było ok. 600 Polaków i 70 Żydów.

Do sołectwa należała wieś Stadnica. Była to utwożona w latach 20-tych wieś, w której w 1939 r. było ok. 140 mieszkańców - 24 zgrody i 28 rodzin (20 polskich, 8 polsko-ukraińskich).


W 1939-45 zginęło w mordach dokonanych przez banderowców ponad 120 osób.

źródło: "Ludobójstwo... w województwie tarnopolskim w 1939-1946", H. Komański, S. Siekierka; Wrocław 2006

Uwaga: Autorzy "Ludobójstwo..." najprawdopodobniej klasyfikują Polaków i Rusinów/Ukraińców wg przynależności do obrządku katolickiego lub greko-katolickiego. Podział taki nie jest prawidłowy ponieważ w omawianym rejonie istniała spora część osób obrządku greko-katolickiego, mówiąca po rusku(ukraińsku), ale uważająca się za Polaków. Trudno jest obecnie ustalić jaki procent mieszkańców danej miejscowości można by było zakwalifikować do tej grupy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz